Kultur

Odlar ni en kvalitetskultur eller växer er kultur fritt?

Vi är våra kollegors arbetsmiljö.

Vi måste hänga med i den snabba utvecklingstakt som är idag, och lägger mycket fokus på strukturen, dvs nya dokument, verktyg och ibland även på processer.. men faller det väl ut?

  • Varför misslyckas så många förändringsprojekt?
  • Varför misslyckas fusioner av företag?
  • Varför är bara 16% engagerade på jobbet?

För att det är människorna som är den viktigaste resursen, och man inte jobbar medvetet med kulturen. Det går inte att styra en kultur, men det går att odla den. En kultur har en riktning, antingen tar ogräset över eller så odlar du och ger förutsättningar för den kultur som stödjer era värderingar och er mission. Vilken kultur odlar du på ditt jobb?

utveckling som når fram

Kvalitetskultur är ett koncept där vi hjälper dig integrera ditt strukturkapital med den kultur du vill odla för att få en kvalitetskultur där de anställda känner ansvar för leveransen. Efter en kortfattad nulägesanalys, tar vi tillsammans fram verktyg och steg för att ge förutsättningarna för kulturen att växa i den riktning som företaget vill gå. Våra enkla metoder och verktyg

  • ger era medarbetare möjlighet att bli bekräftade och sedda
  • ger ny energi till att arbeta med ert befintligt strukturkapital
  • ger en plattform för medarbetarnas eget skapande.

Vad kostar det er att inte nyttja potentialen i era anställda?

 

Kvalitetskultur, ja tack

Vill veta mer.

Mer info, tack