”Kvaliteten på ditt liv formas av kvaliteten på dina frågor.” Anthony Robbins

Hur bra är du på att ställa bra frågor? Genom att ändra hur du ställer frågor så ändras också svaren. Ibland frågar vi frågor för att vi inte vill ha mer ingående, genomtänkta svar. Det krävs mod för att ta emot svaren och den stämning som kan bli med direkta frågor. Som ledare är det viktigt att ha mod i sig och verka för en kultur där man tar upp saker på ett konstruktivt sätt.

Ett exempel på hur man kan använda enkla frågor för att vässa sitt ledarskap och engagera sina medarbetare visar Johan Lange tips på i sin senaste bloggpost.  Vågar du ställa frågorna?