När du vill nå fram. Där kommunikation och ledarskap möts...

Möten

Uppgradera mötet – från Möte 1.0 till 2.0

Har du råd att fortsätta ha möten som idag?

Anställda sitter i snitt 33% av sin tid i möten, där många möten är dåliga möten, dvs med otydliga syften och för många deltagare. Vilket ger som resultat att många deltagare sitter av massa tid i möten istället där de inte får bli sedda, hörda och bekräftade. Och de sitter där i mötesrummet istället för att vara produktiv och leverera de arbetsuppgifter som de har, vilket leder till ohälsosam arbetsbelastning som ger onödig stress, som leder till psykisk ohälsa. Allt för att man inte vågar vara tydlig och stämma av förväntningar inför möten. När ska detta respektlösa slöseri av vår dyrbaraste resurs ta slut?

Lyssna på podcastserien med smarta tips från 10 av Sveriges inspiratörer där jag ger tips om möten.

tre smarta tips - mia liljeberg

tre smarta tips

It´s time you take back control of your time! 50 % of your time at work is spent in meetings – there is really an easy way to upgrade your meetings –  reduce the number of meetings and get the participants engaged! What are you waiting for?

Hjälp oss!

Vi vill veta mer om hur vi kan få effektivare möten

Mer info, tack